Naši autori

A

 • Adamčíková Danica

  Filozofická Fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

 • Andrássy Erik

  Katedra aplikovanej a environmentálnej geofyziky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

 • Angelovič Martin

  Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove

 • Augustín Tomáš

  Katedra architektonickej tvorby – Inžiniersky kabinet, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

B

C

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

S

V

W

hore