Autor: Smutný Vladimír

Ústav agrosystému a bioklimatológie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brne

hore