Zaslať príspevok

Váš príspevok s ostatnými podkladmi nám pošlite prostredníctvom kontaktného formulára.

Jarné vydanie (marec): uzávierka 28. február
Letné vydanie (jún): uzávierka 31. máj
Jesenné vydanie (september): uzávierka 31. august
Zimné vydanie (december): uzávierka 30. november

hore