Autor: Tej Juraj

Katedra manažmentu, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu, Prešovská univerzita v Prešove

hore