Autor: Ondrijová Ivana

Katedra financií a účtovníctva, Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove

hore