Autor: Šofranková Beáta

Katedra financií a účtovníctva, Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita

hore