Autor: Mazúrová Barbora

Katedra ekonómie, Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

hore