Autor: Bozsik Sándor

Katedra financií, Ekonomická fakulta, Miškolcská univerzita v Miškolci, Maďarsko

hore