Autor: Pástor Michal

Katedra plánovania a tvorby krajiny, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita, Zvolen

hore