Autor: Semanová Tatiana

Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove

hore