Autor: Ďubek Marek

Katedra technológie stavieb, Slovenská technická univerzita v Bratislave

hore