Autor: Kunáková Lucia

Katedra turizmu a hotelového manažmentu, Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove

hore