Autor: Paulovičová Lucia

Katedra technológie stavieb, Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

hore