Autor: Hajduchová Silvia

Katedra technológie stavieb, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave

hore