Autor: Rybovičová Ivana

Katedra ekonomiky a manažmentu podniku Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

hore