Autor: Birknerová Zuzana

Katedra manažérskej psychológie, Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove

hore