Autor: Čabinová Veronika

Katedra financií, Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove

hore