Autor: Gregorová Valéria

Katedra materiálového inžinierstva, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave

hore