Autor: Slemenský Miroslav

Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita

hore