Autor: Tomková Anna

Katedra manažérskej psychológie, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu, Prešovská univerzita v Prešove

hore