Autor: Šťastný Patrik

Katedra technológie stavieb, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave

hore