Autor: Bačinský Tomáš

Katedra financií, účtovníctva a matematických metód, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu, Prešovská univerzita v Prešove

hore