Autor: Cocuľová Jana

Katedra manažmentu, Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove

hore