Autor: Píchová Romana PO

Katedra matematických metód a manažérskej informatiky, Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove

Žiadne výsledky
hore