Autor: Biolek Jaroslav

Geografický ústav Prírodovedeckej fakulty, Masarykova univerzite v Brne

hore