Autor: Nogová Ema

Oddelenie gravimetrie a geodynamiky, Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied

hore