Autor: Ivanko Matej

Katedra technológie stavieb, Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity, Bratislava

hore