Autor: Augustín Tomáš

Katedra architektonickej tvorby – Inžiniersky kabinet, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

hore