Autor: Barányiová Irena

Ústav agrosystému a bioklimatológie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brne

hore