Autor: Kravčáková Vozárová Ivana

Katedra ekonómie a ekonomiky, Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove

hore