Autor: Peregrin Stanislav

Katedra kvantitatívnych metód, Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita

hore