Autor: Jenčová Sylvia

Katedra matematických metód a manažérskej informatiky, Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove

hore