Autor: Širá Elena

Katedra ekonómie a ekonomiky, Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove

hore