Autor: Vyslúžilová Ivana

Katedra humánnej geografie a demografie, Univerzita Komenského v Bratislave

hore