Autor: Mitríková Jana

Katedra turizmu a hotelového manažmentu, Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove

hore