2017/10

VEDECKÉ ŠTÚDIE

ANALÝZA PODÍLOVÝCH FONDŮ A JEJICH RIZIKOVOSTI A VÝNOSNOSTI (Radek Hrůza)

Podílový fond je nástroj, který se používá k investičním operacím. Oblíbené jsou především díky možnostem, které nabízejí. V článku je provedena analýza pěti vybraných fondů na základě denních pohybů těchto fondů. Jedná se o fondy Conseq Active Invest Dynamický, Fond Farmacie a biotechnologie, Fond Fondů dynamický, Fond nových ekonomik a Pioneer All-Star Selection (třída A). Bude provedena statistická analýza, která posoudí výkonnost daných fondů.
Kľúčové slová: dynamika, podílové fondy, zisk, riziko

Stiahnuť článok v PDF

ANALÝZA BITCOINU, JEHO VÝVOJ NA TRHU A STATISTICKÉ VÝPOČTY RIZIKOVOSTI A ZISKOVOSTI (Radek Hrůza)

Bitcoin je internetová měna, která je unikátní díky své decentralizovanosti, tedy je navržena tak, aby nikdo nemohl měnu padělat, zabavit nebo ovládat peněžní toky. V článku je popsán za pomocí grafů a tabulek vývoj této měny a provedena statistická analýza na základě denních pohybů. Tato analýza posuzuje očekávanou hodnotu a rizikovost kryptoměny Bitcoin.
Klíčová slova: Bitcoin, vývoj Bitcoinu na trhu, statistické výpočty, rizikovost, ziskovost

Stiahnuť článok v PDF

EXPERIMENTÁLNÍ TECHNOLOGIE PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ (Lukáš Kopřiva)

Na světě jsou lidé, kteří mají svůj život ztížený o zdravotní vadu. V tomto článku se pojednává o osobách s postižením základních smyslů a jejich potenciálních pomocných technologiích. V článku je zaměření zejména na zrakově postižené a na osoby, kterým chybí horní končetiny. Článek je rešerší několika různých zdrojů.
Klíčová slova: Hendikepovaní lidé, tělesně postižení, pomocná technologie, umělá bionická paže, Jazykový displej, prstová čtečka

Stiahnuť článok v PDF

3D TISK BUDOV (Lukáš Kopřiva, Petr Hrubý)

Stavitelství je stejně jako ostatní nezbytná odvětví zdokonalováno a vylepšováno. Od začátku 21. století se ovšem řeší zcela nová metoda, která by měla posunout hranice budování obydlí opět o něco dál. Jde o 3D tisk budov. A jakkoliv odvážně/bláznivě může tato myšlenka pro každého znít, již byly realizovány i úspěšné pokusy o tuto stavební metodu. Je ovšem tzv. Contour crafting opravdu výhodný, co se týče oboru stavitelství? Jaké to s sebou nese dopady na sociální vnímání a ekonomiku?
Klíčová slova: 3D tisk budov, Contour crafting, ekonomické a sociální hledisko CC

Stiahnuť článok v PDF

EPC – ENERGETICKÉ SLUŽBY SE ZÁRUKOU (Lukáš Kopřiva, Radimír Novotný)

Energetické úspory jsou v současné době neustále omílaným tématem. Lidé si uvědomili, že globální oteplování existuje, že zdroje energií nejsou nekonečné, a ty obnovitelné zdroje zatím lidstvo nedokáže efektivně zužitkovat. Jediným východiskem, jak šetřit nejen planetu, ale i vlastní peněženky, je šetřit energie. Není ovšem šetření, jako šetření. Nelze říci, že pokud přestaneme svítit, budeme zákonitě správně šetřit. Je třeba dosáhnout optimálních stavů a k tomu mohou napomoci právě EPC systémy.
Klíčová slova: EPC, úspory energií, garantované úspory, energetické služby se zárukou

Stiahnuť článok v PDF

TECHNO-EKONOMICKÉ POSOUZENÍ ELEKTROMOBILITY Z POHLEDU JEDNOTLIVCE (Artur Malyshev)

Cílem teto práce je posoudit trh elektrických vozidel v České republice A porovnat jej s evropskými zeměmi, dále pak analyzovat rozdíly v přístupech k rozvoji tohoto odvětví. Identifikovat důvod přechodu zemí na elektrická vozidla a vypočítat ekonomickou vhodnost nákupu elektrického vozidla v České republice.
Klíčová slova: elektromobilita, emise

Stiahnuť článok v PDF

PŘEHLED TEPELNÝCH IZOLACÍ VE STAVEBNÍ PRAXI SE ZAMĚŘENÍM NA NOVODOBÉ MATERIÁLY A JEJICH EKONOMICKÉ POSOUZENÍ (Kristýna Mikulecká, Radimír Novotný)

Hlavním cílem příspěvku, který nese název Přehled tepelných izolací ve stavební praxi se zaměřením na novodobé materiály a jejich ekonomickou výhodnost, je zabývání se tepelnými izolacemi s použitím moderních materiálů a metod pro snadnější realizaci výstavby. Tepelné izolace použité v konstrukcích stěn, podlah a podkroví zabraňují úniku tepelných ztrát z objektu směrem ven, a proto je jejich správná aplikace velice důležitá. V příspěvku jsou popsány některé nejvíce používané materiály i zcela nové tepelné izolace zároveň s firmami, které jsou k dostání na trhu v České republice. Zároveň je zde zmíněn součastný stav zateplování, energetická náročnost budov, šíření tepla a fyzikální parametry tepelných izolací. V závěru příspěvku je uvedeno ekonomické posouzení moderních tepelných izolací pro využití ve stavebnictví.
Klíčová slova: moderní tepelné izolace, zateplení, materiály tepelných izolaci, stavební praxe

Stiahnuť článok v PDF

REGÁLOVÉ SYSTÉMY Z POHLEDU MODERNÍHO SKLADOVÁNÍ (Kristýna Mikulecká)

Příspěvek se zabývá regálovými systémy pro skladování v moderním pojetí a ekonomickým dopadem s hlavním zaměřením na archivaci dokumentů. Cílem je upozornit na výhody vytvoření skladovacích prostor za pomoci regálových systémů v rámci šetření prostorů. Současně analyzovat využití těchto systémů ve firmách nebo na úřadech a jak velkou část tvoří ve skladech u nás. V příspěvku je popsáno skladování, regálové systémy pro skladování, jednotlivé druhy regálových systémů a jejich výrobci, využití v praxi, výhody a nevýhody a zároveň i jejich ekonomický dopad.
Klíčová slova: regálové systémy, moderní archivace, výhody regálových systémů

Stiahnuť článok v PDF

hore