Vitajte na stránkach vedeckého časopisu Mladá veda

Vo vede nie je až tak dôležité získať nové fakty, ako objaviť nové spôsoby premýšľania o nich.

William Henry Bragg
0
ROKOV
0
VYDANÍ​
0 +
ČLÁNKOV​
0 +
AUTOROV​

Medzinárodný vedecký časopis Mladá veda / Young Science je recenzovaným časopisom, ktorý publikuje výsledky základného a aplikovaného výskumu. Vedecký časopis je určený pre mladých vedeckých pracovníkov z celého spektra vedecko-výskumných a vzdelávacích inštitúcií. Mladá veda je vydávaná v elektronickej verzii a vychádza viackrát v roku ako riadne číslo, poprípade ako špeciálne číslo.