Partneri

Vlastný virtuálny server od 5,65 € od WebSupport.sk

Vydavateľstvo UNIVERSUM sa špecializuje na vydávanie odbornej literatúry už od roku 1992. Ťažisko vydavateľských aktivít najskôr spočívalo v publikáciách zaoberajúcich sa dejinami, etnografiou a filozofiou, neskôr sa záber výrazne rozšíril aj na iné oblasti – jazykovedu, didaktiku, matematiku, cirkevnú oblasť, cestovný ruch a iné. Vydavateľstvo spolupracuje s autormi z rôznych vedných oblastí zo slovenských i zahraničných univerzít, Slovenskej akadémie vied a z iných odborných pracovísk doma i v zahraničí (Nemecko, Rakúsko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Rusko, Ukrajina).


Asociácia doktorandov Slovenska (ďalej len ADS) je občianske združenie, ktoré združuje doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov na Slovensku. Cieľom ADS je zvýšiť kvalitu vedy a práce mladých vedeckých pracovníkov na Slovensku. ADS sa usiluje identifikovať hlavné problémy doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, nachádzať optimálne riešenia a postupne ich zavádzať do praxe.