Naši autori

Branislav A. Švorc
vydavateľstvo UNIVERSUM, Prešov

Jaroslav Biolek
Geografický ústav Prírodovedeckej fakulty, Masarykova univerzite v Brne

Martin Hajduk
Inštitút histórie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

Ivana Vyslúžilová
Katedra humánnej geografie a demografie, Univerzita Komenského v Bratislave

Magdaléna Barányiová
Fakulta stredoeurópskych štúdií, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Jan Brotan
Ústav agrosystému a bioklimatológie, Agronomická fakulta, Mendelova Univerzita v Brne

Karel Klem
Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i.

Ján Kollár
Katedra ekonómie, Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Barbora Mazúrová
Katedra ekonómie, Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Beáta Šofranková
Katedra financií a účtovníctva, Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita

Miroslav Karahuta
Katedra kvantitatívnych metód, Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita

Stanislav Peregrin
Katedra kvantitatívnych metód, Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita

Andrea Palanská
Fakulta športu, Prešovská univerzita v Prešove

Klaudia Kurajdová
Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Silvia Hajduchová
Katedra technológie stavieb, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Anna Šenková
Katedra turizmu a hotelového manažmentu, Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove

Alena Madziková
Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove

Andrea Hadbavná
Geografia v regionálnom rozvoji, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove

Zuzana Hasarová
Katedra histórie, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Viliam Nadzon
Katedra geografie a regionálneho rozvoja, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove

Kristína Šambronská
Katedra turizmu a hotelového manažmentu, Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove

Anton Fogaš
Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove

Danica Adamčíková
Filozofická Fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

Ivana Ondrijová
Katedra financií a účtovníctva, Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove

Richard Fedorko
Katedra marketingu a medzinárodného obchodu, Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove

Michaela Lenčéšová
Katedra histórie, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra

Martin Angelovič
Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove

Barbora Harizal
Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove

Matej Ivanko
Katedra technológie stavieb, Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity, Bratislava

Katarína Kolárová
Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra

Mária Matiová
Katedra slovenského jazyka, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra

Tatiana Lorincová
Katedra manažérskej psychológie, Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove

Anna Lelková
Katedra manažérskej psychológie, Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove

Romana Píchová
Katedra ekonomiky, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Lívia Šebíková
Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Romana Píchová
Katedra matematických metód a manažérskej informatiky, Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove

Eva Litavcová
Katedra matematických metód a manažérskej informatiky, Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove

Sylvia Jenčová
Katedra matematických metód a manažérskej informatiky, Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove

Marek Ďubek
Katedra technológie stavieb, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Ivana Rybovičová
Katedra ekonomiky a manažmentu podniku Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Tatiana Semanová
Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove

Tomáš Augustín
Katedra architektonickej tvorby – Inžiniersky kabinet, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Jana Depešová
Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Jana Ošková
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Xenie Lukoszová
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Martin Maršík
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Lukáš Polanecký
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Markéta Popílková
Katedra ekonomiky, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Marie Slabá
Katedra cestovního ruchu a marketingu, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

František Stellner
Katedra managementu Ústavu podnikové strategie Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Marek Vokoun
Katedra managementu Ústavu podnikové strategie Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Jan Urban
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Marek Vochozka
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 

 

Richard Nikischer
Přírodovědecká fakulta, UK v Prahe, vedecký pracovník, Sociologický ústav AV ČR

Jan Křen
Ústav agrosystému a bioklimatológie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brne

Vladimír Smutný
Ústav agrosystému a bioklimatológie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brne

Michal Ištok
Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Martin Kebza
Katedra geografie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Irena Barányiová
Ústav agrosystému a bioklimatológie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brne

Viktor Verba
Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove

Petra Gundová
Katedra ekonomiky a manažmentu podniku, Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Lucia Paulovičová
Katedra technológie stavieb, Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Lucia Kunáková
Katedra turizmu a hotelového manažmentu, Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove

Elena Širá
Katedra ekonómie a ekonomiky, Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove

Michal Pástor
Katedra plánovania a tvorby krajiny, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita, Zvolen

Sándor Bozsik 
Katedra financií, Ekonomická fakulta, Miškolcská univerzita v Miškolci, Maďarsko

Alžbeta Suhányiová 
Katedra financií a účtovníctva, Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove

Petr Houška
Vysoká škola obchodní v Prahe

Petr Studnička
Vysoká škola hotelová v Prahe

Jana Mitríková
Katedra turizmu a hotelového manažmentu, Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove

Daniela Matušíková
Katedra turizmu a hotelového manažmentu, Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove

Vladimír Solár
Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove

Katarína Matulová
Katedra materiálového inžinierstva, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Valéria Gregorová
Katedra materiálového inžinierstva, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Lukáš Smerek
Katedra ekonomiky a manažmentu podniku, Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Juliana Krokusová
Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove

Jana Cocuľová
Katedra manažmentu, Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove

Roman Vavrek
Katedra financií a účtovníctva, Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove

Ľudovít Nastišin
Katedra marketingu a medzinárodného obchodu, Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove

Martin Mudrík
Katedra marketingu a medzinárodného obchodu, Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove

Radovan Bačík
Katedra marketingu a medzinárodného obchodu, Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove

Daša Václavíková
Katedra ekonomiky a manažmentu podniku, Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Veronika Čabinová
Katedra financií, Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove

Lucia Zbihlejová
Katedra manažérskej psychológie, Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove

Miroslav Frankovský
Katedra manažérskej psychológie, Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove

Zuzana Birknerová
Katedra manažérskej psychológie, Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove

Ivana Kravčáková Vozárová
Katedra ekonómie a ekonomiky, Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove

Barbora Harizal
Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita

Slavomír Bucher
Ústav geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Lucia Vetráková
Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Pavla Brůžková
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Zdeněk Caha
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Jiří Dvořák
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Jiří Dvořák
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Kristina Kabourková
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Mária Vargová
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Daniel Kučerka
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Monika Březinová
Katedra krajinného managementu, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Jana Krátká
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Lenka Hrušková
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Veronika Humlerová
Katedra cestovního ruchu a marketingu, Ústav podnikové strategie, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Lukáš Kučera
Katedra cestovního ruchu a marketingu, Ústav podnikové strategie, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Lenka Ližbetinová
Fakulta podnikové strategie, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Petra Martíšková
Katedra cestovního ruchu a marketingu, Ústav podnikové strategie, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Roman Švec
Katedra cestovního ruchu a marketingu, Ústav podnikové strategie, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Dagmar Weberová
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích