Najčastejšie otázky

Musím uhradiť nejaký poplatok za publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda?
Poplatok za publikovanie príspevku v medzinárodnom vedeckom časopise Mladá veda je 30 eur. Váš poplatok pomáha redakcii pri príprave každého čísla, úpravách a korektúrach Vášho článku, pri hľadaní recenzentov, správe a údržbe webstránky či nahadzovaniu Vášho článku do viacerých online databáz. Rozhovory, recenzie a iné články uverejňuje redakcia bezplatne.
Môžem publikovať v Mladej vede aj 15-20 stranovú vedeckú štúdiu?
Vo vedeckom časopise Mladá veda sa neurčuje maximálny rozsah Vášho príspevku. Časopis vychádza elektronicky, preto Vám nebudeme dávať žiadne limity.
Je predpísaná nejaká formálna úprava článku (veľkosť písma, riadkovanie, ...)?
Články do vedeckého časopisu Mladá veda majú predpísanú jednoduchú formálnu úpravu. Stanovenú šablónu si môžete stiahnuť v záložke "Ako publikovať". V tejto záložke tiež nájdete ostatné podmienky pre publikovanie vášho článku.
Chcel by som k článku pripojiť aj nejaké fotografie. Mám Vám ich poslať osobitne alebo ich mám vložiť do článku?
Keď už máte vybraté konkrétne obrázky, ktoré by ste chceli, aby boli použité vo Vašom článku na Vami stanovenom konkrétnom mieste/kapitole/odseku, vložte ich priamo do Vášho článku. Nezabudnite ale uviesť pod každý obrázok/fotku názov a zdroj.
V akom súbore Vám mám poslať štúdiu?
Vaše články nám posielajte vo wordovskom súbore (.doc alebo .docx), ktorý ste si stiahli ako šablónu z našej webstránky.
V posledných číslach Mladej vedy boli uverejnené články z úplne iných vedných odborov, ako študujem ja. Mohla by som Vám poslať príspevok aj z môjho vedného odboru?
Vedecký časopis Mladá veda prijíma články z celého spektra vedných odborov. Zatiaľ máme len krátku históriu, preto sa mnohé témy z obrovského množstva vedných odborov u nás ešte neobjavili. Nič tomu ale neprekáža a práve Váš článok môže byť v tomto odbore tým prvým!
Mojim školiteľom dizertačnej práce je významný pán profesor. Mohla by som s ním urobiť rozhovor a uverejniť ho v Mladej vede?
Samozrejme. Tešíme sa každej takejto ponuke. Bude nám cťou uverejniť takýto rozhovor.
Chcel by som Vám poslať viacero článkov, uverejníte mi ich?
Vedecký časopis Mladá veda uverejňuje v každom čísle len obmedzený počet článkov, spravidla do 10 štúdií (plus rozhovor s akademikom a recenzia). Chceme sa vyhnúť tomu, aby sa z nášho časopisu nestal nejaký hrubokánsky almanach, aby jedno číslo časopisu nemalo na 600 stranách 50 článkov. Chceli by sme dať šancu na publikovanie svojej vedeckej štúdie každému a preto bude mať nový autor prednosť pred tým autorom, ktorý už v Mladej vede raz publikoval. Výnimku tvoria autori, ktorí chcú poslať viacero recenzií na knihy, časopisy či zaujímavé webstránky. Keby sa nám nazbieralo viacero vedeckých štúdií ako sme si stanovili pre jedno riadne číslo Mladej vedy, je tu stále možnosť vydať tieto štúdie v špeciálnom vydaní.
Aký je rozdiel medzi riadnym a špeciálnym číslom Mladej vedy?
Riadne číslo vedeckého časopisu Mladá veda vychádza dvakrát v roku a jeho zameranie nie je nijak tematicky ohraničené. Na rozdiel od riadneho čísla, špeciálne číslo spája rovnaká téma. Špeciálne číslo Mladej vedy môže byť vydané aj pri nejakej zvláštnej príležitosti (konferencia, ukončenie vedeckého projektu a pod.). Špeciálne vydanie Mladej vedy môže byť vydané aj v prípade, že sa nám nazbieralo viacero vedeckých štúdií, ktoré sa do riadneho čísla nezmestili. Keď máte záujem o vydanie špeciálneho čísla s vedeckými článkami len z Vášho pracoviska a na Vami zvolenú tému, napíšte nám.

Nenašli ste tu odpoveď na Vašu otázku? Napíšte nám a spýtajte sa!