• Najnovšie vydanie

    Najnovšie zimné vydanie 2/2019
    - 22 vedeckých štúdií

    Prečítať 

Vitajte na stránkach vedeckého časopisu Mladá veda

Medzinárodný vedecký časopis Mladá veda / Young Science je recenzovaným časopisom, ktorý publikuje výsledky základného a aplikovaného výskumu. Vedecký časopis je určený pre mladých vedeckých pracovníkov z celého spektra vedecko-výskumných a vzdelávacích inštitúcií. Mladá veda je vydávaná v elektronickej verzii a vychádza dvakrát v roku ako riadne číslo, poprípadne viackrát do roka ako špeciálne číslo.

Vo vede nie je až tak dôležité získať nové fakty, ako objaviť nové spôsoby premýšľania o nich

William Henry Bragg,